Rrezikoi jetën e tij për atë të një panjohuri, Ky është heroi italian që arriti të shpëtojë shqiptarin nga rrënojat

Zja rrfikësi italian ka shpëtuar jetën e një të panjohuri duke rre zikuar jetën e tij, nën rrë nojat e shk aktuara nga tër meti në Shqipëri.

Është faqja e Facebook e zjar rfikësve të fqinjëve përtej Adriatikut që ka publikuar foton që po shihni, duke përshkruar trag jedinë që përjetuan shqiptarët në Durrës dhe ndihmën e ofruar nga fqinjët.

Emri i këtij heroi nuk është i ditur, por ky njeri është simbol i sakrificës dhe i dashurisë të njeriut për njeriun. Solidariteti ndërkombëtar për Shqipërinë u tregua nga shumë vende pas tërmetit të 26 nëntorit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *